منو

محصولات ویژه

جدید

زانو 45 درجه،به عنوان رابط مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تغییر جهت می شود ، در جهت 45 درجه.

جدید

زانو 45 درجه دو سر بلند ،به عنوان رابط مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تغییر جهت می شود،درجهت 45 درجه.

جدید

زانو 90 درجه دو سر بلند ،به عنوان رابط مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تغییر جهت می شود،درجهت 90 درجه

جدید

زانو 90 درجه دو سر بلند،به عنوان رابط مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تغییر جهت می شود،درجهت 90 درجه

جدید

زانو 180 درجه،به عنوان رابط مورد استفاده قرار میگیرد و باعث تغییر جهت میشود،در مسیر 180 درجه.

جدید

زانو 180درجه کلمپ ،به عنوان رابط مورد استفاده قرار میگیرد و باعث تغییر جهت میشود،در مسیر 180 درجه.

جدید

زانو 90 درجه کلمپ،به عنوان رابط مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تغییر جهت می شود،درجهت 90 درجه

جدید

سه راهی،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی کلمپ،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی180درجه،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی تبدیلی،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

سه راهی نافی کوتاه،برای گرفتن انشعاب از یک مسیر خاص استفاده میشود.

جدید

چهار راهی همانند سه راهی ساده و تبدیل جهت اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد.

جدید

مهره ماسوره استیل قطعه ای برای اتصال دو لوله استیل در یک مسیر است.

جدید

کلمپ،در صنایع دارویی و غذایی به جای اتصالات دنده ای استنلس استیل از اتصالات کلمپ استنلس استیل استفاده می شود که شامل دو عدد کلمپ و یک عدد واشر سیلیکونی و بست کلمپ استنلس استیل می باشد.

جدید

بست لوله پایه دار،وظیفه ی اتصال لوله به لوله،لوله به اتصالات و لوله به مخازن میباشد.

جدید

کور کن مهره ماسوره،جهت انسداد مسیر لوله و مهره ماسوره استفاده میشود.

جدید

درب مخزن،مورد استفاده برای مخازن در صنایع غذایی و دارویی می باشد.