منو

محصولات ویژه

جدید

بست لوله پایه دار،وظیفه ی اتصال لوله به لوله،لوله به اتصالات و لوله به مخازن میباشد.