منو

محصولات ویژه

جدید

سر شلنگی استیل،در سایز های مختلف لوله ساخته می شود و جهت ساپورتکشی لوله ها در لوله کشی استفاده می شود.