منو

محصولات ویژه

جدید

مهره ماسوره استیل قطعه ای برای اتصال دو لوله استیل در یک مسیر است.

جدید

کور کن مهره ماسوره،جهت انسداد مسیر لوله و مهره ماسوره استفاده میشود.