منو

محصولات ویژه

جدید

گوی شست و شو ثابت،در صنایع غذایی و دارویی جهت شستشوی داخل مخازن استفاده می شود به طوری که آب یا محلول شستشو با فشار در تمامی جهات اسپری می شود.

جدید

گوی شست و شو چرخشی،در صنایع غذایی و دارویی جهت شستشوی داخل مخازن استفاده می شود به طوری که آب یا محلول شستشو با فشار در تمامی جهات اسپری می شود.